Into The Arena

 

2 WALL LINE DANCE

Choreograaf: Michael Vera – Lobos

Muziek : Now I can dance, Tina Arena; Altern.Love Working on you, J.M. Montgomery

Tempo: 120 tellen / min.

De dans is 64 tellen

  

Travel forward, diagonal step, rock, cross shuffle 3x

1       RV stap schuin naar rechts voor

2       LV zet gewicht terug op LV

3       RV stap gekruist voor LV

en     LV stap bij RV

4       LV stap gekruist voor iV

5       RV stap schuin naar links voor

6       RV zet gewicht terug op RV

7       LV stap gekruist voor RV

en     RV stap bij LV

8       LV stap gekruist voor RV

  

9 t/m 12 hetzelfde als 1 t/m 4

  

Step, brush behind, triple step in place 1/2 turn left, taps, back ball change

in place 1/2 turn left, taps, back ball change

13     LV stap voor

14     RV veeg over vloer naar achter

15 en 16 stap op plaats, RV,LV,RV en draai hierbij 1/2 linksom

17     LV tik met teen voor

18     LV tik met teen naar links opzij

19     LV tik met teen achter

en     LV stap op bal v.d. voet achter

20     RV stapje naar voor

  

Full turn left, shuffle, full turn right, shuffle

21     LV stapje naar voor 1/2 linksom gedraaid

22     RV stapje naar voor 1/2 linksom gedraaid

23 en 24 shuffle L,R,L naar voor

25     RV stapje naar voor 1/2 rechtsom gedraaid

26     LV stapje naar voor 1/2 rechtsom gedraaid

27 en 28 shuffle R,L,R naar voor

  

Rock step, triple step 3/4 turn left, vine right

29     LV stap voor

30     RV zet gewicht terug op RV

31 en 32 stapje op plaats L,R,L en draai hierbïj 3/4 linksom

33     RV stap naar rechts opzij

34     LV stap gekruist achter RV

en     RV stapje naar rechts opzij

35     LV stapje gekruist voor LV

36     RV stap naar rechts opzij

  

Hingle 1/2 turn left, cross behind, side left, cross right, rock, step, right, hold, together,

side, hips left, step right, hold, together, side, hips left

37     LV draai op RV 1/2 linksom en stap naar tinks opzij

38     RV stap gekruist achter LV

en     LV stapje naar tinks opzij

39     RV      stapje gekruist voor LV en draai lichaam iets naar links

40     LV zet gewicht terug op LV

41     RV stap naar rechts opzij

42     pauze

en      LV stap naast RV

43     RV stap naar rechts opzij

44     heupen naar links

45 t/m 48 herhaal 41 t/m 44

  

Sailor step, rock, kicks, ball change, step; kicks, ball change, step

  

49     RV stap gekruist achter LV

en     LV stapje naar links opzij

50     RV stapje naar rechts opzij

51  LV draai 1/4 linksom en stap achter

52  RV gewicht terug op RV

53     kick voor

54  LV kick naar links opzij

en LV stapje naar achter

55 RV stapje naar voor

56 LV stap naar voor

57 RV kick voor

58 RV kick naar rechts opzij

en RV stapje naar achter

59 LV stapje naar voor

60 RV stap naar voor

  

Rock, triple step tuming 1/2 left

61     LV stap voor

62     gewicht terug op RV

63 en 64 stap op plaats L,R,L en draai hierbij 1/2 linksom

  

Dans begint opnieuw

 

The Desperado’s

country line dance club