Billy’ Dance


Choreograaf  : Pierre Mercier
Type dans  : Partnerdance  Sweetheart Position

Niveau  : Beginner - Novice
Tellen   : 48
BPM   : 124  start na 16 tellen
Muziek  : "San Francisco" by Olsen Brothers


Rock Fwd, Rock Back, Rock Fwd   Step, ½ Pivot Left, Shuffle ½ Turn Left,

Shuffle ½ Turn Right    Rock Back, Shuffle ½ Turn Right

1 RV Stap naar voor    25 RV Stap naar voor

2 LV Gewicht terug op LV   26 Draai met beide voeten ½ linksom

3 RV Stap naar achter    27 RV Stap ¼ linksom               **

4 LV Gewicht terug op LV   & LV Sluit aan naast RV

5 RV Stap naar voor    28 RV Stap ¼ linksom

6 LV Gewicht terug op LV   29 LV Stap naar achter

7 RV Stap ¼ rechtsom    30 RV Gewicht terug op RV

& LV Sluit aan naast RV   31 LV Stap ¼ rechtsom

8 RV Stap ¼ rechtsom    & RV Sluit aan naast LV

      32 LV Stap ¼ rechtsom

 

Rock Fwd, Rock Back, Rock Fwd   Rock Back, Shuffle ½ Turn Left,Shuffle

Shuffle ½ Turn Left     ½ Turn Left, Step, ½ Pivot Left

9 LV Stap naar voor    33 RV Stap naar achter

10 RV Gewicht terug op RV   34 LV Gewicht terug op LV

11 LV Stap naar achter    35 RV Stap ¼ linksom  **

12 RV Gewicht terug op RV   & LV Sluit aan naast RV

13 LV Stap naar voor    36 RV Stap ¼ linksom

14 RV Gewicht terug op RV   37 LV Stap ¼ linksom

15 LV Stap ¼ linksom    & RV Sluit aan naast LV

& RV Sluit aan naast LV   38 LV Stap ¼ linksom

16 LV Stap ¼ linksom    39 RV Stap naar voor

      40 Draai met beide voeten ½ linksom
 

Walk, Walk, Shuffle, Walk, Walk, Shuffle  Step, Lock, Shuffle, Step, Lock, Shuffle

17 RV Stap naar voor    41 RV Stap naar voor

18 LV Stap naar voor    42 LV Lock achter RV

19 RV Stap naar voor    43 RV Stap naar voor

& LV Sluit aan naast RV   & LV Sluit aan naast RV

20 RV Stap naar voor    44 RV Stap naar voor

21 LV Stap naar voor    45 LV Stap naar voor

22 RV Stap naar voor    46 RV Lock achter LV

23 LV Stap naar voor    47 LV Stap naar voor

& RV Sluit aan naast LV   & RV Sluit aan naast LV

24 LV Stap naar voor    48 LV Stap naar voor

 

Step, ½ Pivot Left, Shuffle ½ Turn Left, Rock Back, Shuffle ½½Turn Right

25 RV Stap naar voor

26 Draai met beide voeten ½½linksom

27 RV Stap ¼ linksom                    **

& LV Sluit aan naast RV

28 RV Stap ¼ linksom

29 LV Stap naar achter

30 RV Gewicht terug op RV

31 LV Stap ¼ rechtsom

& RV Sluit aan naast LV

32 LV Stap ¼ rechtsom

 

Rock Back, Shuffle ½ Turn Left, Shuffle ½ Turn Left, Step, ½ Pivot Left

33 RV Stap naar achter

34 LV Gewicht terug op LV

35 RV Stap ¼ linksom                     **

& LV sluit aan naast RV

36 RV Stap ¼ linksom

37 LV Stap ¼ linksom

& RV Sluit aan naast LV

38 LV stap ¼ linksom

39 RV Stap naar voor

40 Draai met beide voeten ½  linksom

 

Step, Lock, Shuffle, Step, Lock, Shuffle

41 RV Stap naar voor

42 LV Lock achter RV

43 RV Stap  naar voor

& LV Sluit aan naast RV

44 RV Stap naar voor

45 LV Stap naar voor

46 RV Lock achter LV

47 LV Stap naar voor

& RV Sluit aan naast LV

48 LV Stap naar voor

 

NB ** Alleen de LH vasthouden !!

 

Dans begint opnieuw

 

 

 

The Desperado’s

country line dance club